CFG - Czech Fire Group

S námi nevyhoříte!

O NÁS

Mapa

FIRESI JE ČESKÝ VÝROBCE CERTIFIKOVANÝCH SPECIÁLNÍCH HASICÍCH SYSTÉMŮ A ZAŘÍZENÍ.

 

Chráníme vaši práci a majetek

Požární ochrana nás baví. Řešíme ji důmyslně, efektivně a účinně, máme vlastní postupy a produkty. Firesi je jedním z mála českých certifikovaných výrobců speciálních hasebních systémů a zařízení.

 

Profesionální řešení požární bezpečnosti staveb v každé fázi projektu

Navrhneme technické řešení, vypracujeme výrobní a realizační projektovou dokumentaci. Zajistíme výrobu, dodávku, montáž, následný servis hasicích systémů a zařízení.

 

ŠETŘÍME INVESTICE | ČAS | ZDROJE

 

VEDENÍ FIRMY

František KLIKA

 

Jednatel společnosti

 

V oboru pracuje již 40 let. Specializuje se především na vývoj a inovaci stabilních hasicích systémů a zařízení. Podílel se na realizaci velkého množství projektů v oblasti požární bezpečnosti staveb v České republice i v zahraničí.

 

Je autorizovaným technikem v oboru požární bezpečnosti staveb ČKAIT a je osobou odborně způsobilou dle zákona o požární ochraně.

 

Kontakt

Proč FIRESI?

Nabízet kvalitu a profesionalitu je samozřejmé, jako slibovat, že přes den bude světlo a v noci tma. To by od nás bylo trochu málo.


Lidé ve Firesi do práce vkládají nepřenositelné hodnoty. Jsou to dlouhé roky zkušeností a osobní odpovědnost, kterou mají v povaze.


Ale to nestačí. Vyvíjíme vlastní produkty, technologie a postupy v oblasti požární ochrany. Utíkáme tak konkurenci. A chceme stále překonávat i sami sebe.


Experimentujeme ve výzkumu, nikdy ale neexperimentujeme se zákazníkem. U nás platí smlouvy, ale také dané slovo a podané ruce.


Dráždíme konkurenci. A někdy i zákazníky, kteří jinde utratili peníze za výrobky a služby, které jim generují další náklady. Naše produkty jsou účinné, mají nízké provozní náklady a dlouhou životnost bez náročné údržby.


Naše práce je pro nás i zábavou a hrou. S ohněm si ale nikdy nezahráváme, všechny naše výrobky a nabízené technologie jsou řádně certifikované.


Od zákazníka neodejdeme, dokud nemáme jistotou, že jsme jeho majetek, práci a život kvalitně ochránili před požárem. Oceňují to a vyhledávají odběratelé z celé Evropy, i mimo kontinent.


Uhasíme všechno. Co v nás nikdy neuhasne je chuť jít dál, hledat nová, účinnější a dostupnější řešení.

PROJEKTY

 

Tým našich autorizovaných inženýrů a specialistů se zabývá projekty požární bezpečnosti staveb ve všech stupních projektové dokumentace.

 

Naší specializací jsou projekty požární bezpečnosti staveb, úkrytů civilní a improvizované ochrany, požárního větrání, stabilních hasicích zařízení sprinklerových, vysokotlakých mlhových, plynových s inertními hasivy, plynových s chemickými hasivy, práškových a aerosolových.

 

Pro řešení používáme nejvyspělejší technologie a postupy práce. Veškeré projekty realizujeme ve 3D modelech podle potřeb zákazníka.

 

Působíme na území celé Evropy, v Mexiku, Rusku a v několika zemích Asie.

 

VÝROBA

 

Navazujeme na naše mnohaleté zkušenosti s vývojem speciálních hasicích systémů a zařízení.

 

Zohledňujeme nejnovější světové trendy v oblasti aktivních systémů požární ochrany a vývoj legislativy.

 

Vyrábíme plynová stabilní hasicí zařízení s hasivy FK-5-1-12, HFC-227ea a HFC-236fa, ventily plynových hasicích zařízení, lokální hasicí jednotku pro ochranu serverů, protipožární zařízení pro ochranu motorového prostoru vozidel, ovládací elektronické prvky stabilních hasicích zařízení.

 

Veškeré výrobky jsou plně certifikovány.

 

Kontakt

MONTÁŽ

 

Provádíme montáž stabilních hasicích zařízení na klíč.

 

Zabezpečujeme instalace stabilních hasicích zařízení plynových s chemickými a inertními hasivy, sprinklerových vodních, vysokotlakých mlhových, práškových a aerosolových.

 

Kvalita práce je pro nás prvořadá. Všichni pracovníci mají potřebná oprávnění a jsou průběžně školeni v aktuálních montážních postupech.

 

Kontakt

INSPEKCE

TLAKOVÝCH NÁDOB

 

Vlastní inspekční služba podle dohody ADR.

 

Nařízení vlády číslo 208/2011 Sb. v platném znění zapracovává Mezinárodní úmluvu o přepravě nebezpečných věcí ADR/RID a stanovuje činnosti při provádění periodických inspekcí nádob na přepravu plynů třídy 2.

 

Naše společnost je odborně způsobilá k vlastní inspekční službě v rozsahu periodické inspekce nádob na přepravu plynů postupem dle bodu 1.8.7.5 ADR/RID:2019 pro přepravní ocelové nádoby o vnitřním objemu do 150 litrů.

 

 

Kontakt

SERVIS

 

Zajišťujeme servis požárně bezpečnostních zařízení po celou dobu jejich životnosti. 

 

Zejména provádíme servis stabilních hasicích zařízení plynových s chemickými a inertními hasivy, sprinklerových vodních, vysokotlakých mlhových, práškových a aerosolových.

 

Provádíme záruční, pozáruční a mimozáruční servis.

 

Servis zajišťujeme nonstop.

 

Kontakt

FRS-RACK2

Lokální hasicí zařízení

pro ochranu serverů.

Detail

FIRESystem

Modul plynového stabilní

hasicího zařízení.

Detail

FRS-H50

Řídící ventil plynového stabilního hasicího zařízení. 

Detail

FIRESI MODUL FIRE SUPPRESSION

Hasicí zařízení pro ochranu motoru.

Detail

ExTOR START BUS 01

Elektronický modul spouštění hasicího zařízení.

Detail

ExTOR

Generátor aerosolového stabilního zařízení.

Detail

FRS-Expander

Do roku 2025 získat výrazný podíl na zahraničních trzích prodejem vlastních výrobků.

Detail

SHZ VODNÍ

Do roku 2025 získat výrazný podíl na zahraničních trzích prodejem vlastních výrobků.

Detail

SHZ MLHOVÉ

Do roku 2025 získat výrazný podíl na zahraničních trzích prodejem vlastních výrobků.

Detail

Více produktů