CFG - Czech Fire Group

Nabízíme

certifikované produkty

Netlakové protipožární zařízení pro hašení motorového prostoru

Homologované, plně automatické hasicí zařízení pro ochranu motorového a převodového prostoru autobusů, kolových, kolejových i pásových vozidel. V provozním stavu je celé zařízení zcela bez tlaku. Jako hasivo lze použít prášek ABC nebo BC, případně kapalný octan draselný (CH3CO2K). Zařízení je homologováno dle EHK 107 (certifikát vydaný TÜV SÜD v 04/2019) a svým provedením odpovídá STANAG 4317 (vydání 2), ČOS 235002 (1 vydání, oprava 2). Jednoduchá konstrukce, snadná obluha a nízké pořizovací a servisní náklady - zařízení není tvořeno žádnými prvky podléhajícími periodickým tlakovým zkouškám.

Číslo schválení E8 107R - 0610813

Katalogový list CZ(PDF, 2.3MB)
Náhledové video: 

Protipožární ochrana serverů FRS-RACK®2

V každém zařízení FRS-RACK® lze použít až 2 kg hasiva (dle požadavku zákazníka: HFC 227ea, HFC 236fa nebo FK-5-1-12). Zařízení dodáváme v provedení Master a Slave. K jedné jednotce MASTER je možné připojit až 4 jednotky SLAVE, každou na vlastní komunikační lince a v jednom hasebním úseku. Při detekci požáru dochází k aktivaci všech zařízení současně. FRS-RACK®M (master) - skládá se z plně vybaveného automatického systému požární detekce, řídicí, vyhodnocovací, komunikační a hasicí jednotky. Umožňuje komunikaci s objektovou požární signalizací, obsahuje ETHERNET komunikační modul. Samozřejmostí je také paměť událostí. FRS-RACK®S (slave) - zařízení tvoří detekční prvky, komunikační a hasicí jednotka. Je určeno pro hašení větších hasebních úseku nebo dalších rackových skříní jako pomocná jednotka zařízení FRS-RACK®M.

Katalogový list CZ(PDF, 1MB)
Náhledové video: 

Ventily FRS-H1, H50

Sestava ventilů zásobníků a spouštěčů – komponent používaný v plynových hasicích zařízeních instalovaných v budovách a provozech, jako část kompletně fungujícího systému, navrženého a certifikovaného podle EN 15004-1. Certifikát podle EN 12094-4:2004.

Tabulka: 

Model

FRS H1 model 10

FRS H50 model 16

FRS H50 model 60

Velikosti zásobných nádob

1, 2, 4, 6 nebo 12 kg

1, 2, 4, 6 nebo 12 kg

1, 2, 4, 6 nebo 12 kg

Jmenovitý průměr

1, 2, 4, 6 nebo 12 kg

1, 2, 4, 6 nebo 12 kg

1, 2, 4, 6 nebo

Hasivo

1, 2, 4, 6 nebo 12 kg

1, 2, 4, 6 ne

1, 2, 4, 6 neb

Pracovní tlak / tlak v zásobníku (MPa)

1, 2, 4, 6 nebo 12 kg

1, 2, 4, 6 nebo

1, 2, 4, 6 nebo 12 kg

Maximální pracovní tlak ventilu (MPa)

1, 2, 4,

1, 2, 4, 6 nebo 1

1, 2, 4, 6 nebo 12 kg

Pracovní teploty

1, 2, 4, 6 nebo 12 kg

1, 2, 4, 6 nebo 12 kg

1, 2, 4, 6 nebo 12 kg

GHZ s inertními hasivy

Stabilní hasicí zařízení plynová s inertními hasivy jsou nejčastěji používanými hasebními plyny pro GHZ v budovách. Nabízíme certifikované systémy GHZ s hasivy: argon (IG-01), dusík (IG-100), směs argonu a dusíku v poměru 1:1 (IG-55) a směs plynů ve složení 52% dusíku, 40% argonu a 8% oxidu uhličitého (IG-541). Rovněž v tomto případě je výhodou námi nabízeného řešení možnost použití všech zmíněných hasiv ve stejném strojním zařízení.

Katalogový list CZ(PDF, 1MB)

Aerosolová hasicí zařízení ExTOR

Aerosolová hasicí zařízení (AHZ) jsou novým trendem objemového hašení a doplňují tak škálu klasických SHZ a v mnoha případech je plně nahrazují. Použitím AHZ zákazník získá zejména vysokou účinnost, spolehlivost, dlouhou provozní životnost, nízké prostorové nároky, jednoduchou aplikaci a ekologickou nezávadnost. Ve srovnání s klasickými SHZ (např. sprinklery) je cena dodávky AHZ významně nižší. AHZ ExTOR je stabilní hasicí zařízení určené pro objemové hašení požárů třídy A, B, C dle ČSN EN 2 včetně hašení zařízení pod elektrickým napětím do 140 kV. Princip funkce spočívá v tvorbě aerosolu v generátoru hořením speciální směsi anorganických solí. Charakteristickým rysem AHZ řady ExTOR je vysoká účinnost hašení požáru. Díky hasební koncentraci 22g/m3, v kombinaci s vysokou intenzitou vývinu hasicího aerosolu, poskytuje AHZ ExTOR nejlepší výkon ve své třídě.

Katalogový list CZ(PDF, 1.7MB)

Mlhová stabilní hasicí zařízení

Dodáváme stabilní hasicí zařízení vodní mlhové vysokotlaké. MHZ umožňuje hašení požáru podstatně menším množstvím vody - cca 10% oproti sprinklerům. Proto jsou škody způsobené při aktivaci systému výrazně menší a jejich sanace je snadná a rychlá. Pracovní tlak MHZ je až 140 bar, což zajišťuje větší účinnost hašení s menším počtem trysek a také možnost použití potrubí s menším průměrem. Výhodou systému jsou proto malé prostorové nároky na strojovnu a potrubní rozvody a tím snadná a rychlá instalace. Díky odolnosti vůči korozi (veškerý materiál je vyroben z nerez oceli) je zaručena dlouhá životnost.

Katalogový list CZ(PDF, 1MB)

SHZ vodní sprinklerové

Sprinklery se používají na hašení materiálu hasitelného vodou. Jedná se o automatický systém a podle typu prostředí, teploty a velikosti chráněného prostoru, ve kterém je instalován, se volí odpovídající soustava: mokrá, suchá, smíšená, smíšená s předstihovým řazením. Tyto čtyři základní typy je možné dále rozšířit o alternativní soustavu, kde řídící ventil umožňuje suchou i mokrou variantu. Systém je konstruovaný tak, aby rychle reagoval na požár v místě jeho vzniku. Nabízíme stabilní hasicí zařízení vodní sprinklerové, stabilní hasicí zařízení vodní sprinklerové ESFR, stabilní hasicí zařízení pěno-vodní. Veškeré systémy jsou řádně certifikovány podle příslušných norem a předpisů.

Katalogový list CZ(PDF, 1MB)