ČÍM JE FIRESI ZNÁMÉ

František Klika je jedním z nejvýznamnějších českých podnikatelů v oblasti požární ochrany.

Než v 90. letech začal budovat svoji první firmu zabývající se požární bezpečností se jménem Klika BP, pracoval jako bezpečnostní technik v okresním ústavu národního zdraví. Firma Klika BP dodnes působí na trhu, ale kromě samotného jména s ní již František Klika nemá nic společného. V roce 2009 totiž založil firmu FIRESI s.r.o, a rozhodl se začít znovu a vymýšlet nové a inovativní výrobky v oblasti požární ochrany. A to se povedlo. Dnes je například jediný český výrobce speciálních systémů hašení výpočetní techniky. 

V oblasti požární ochrany tedy pracuje již 40 let. V současné době se specializuje především na vývoj a inovaci stabilních hasicích zařízení, a speciálních systémů pro hašení výpočetní techniky.

Podílel se na realizaci velkého množství projektů v oblasti požární bezpečnosti staveb v České republice i v zahraničí a je také autorizovaným technikem v oboru požární bezpečnosti staveb ČKAIT a tedy osobou odborně způsobilou dle zákona o požární ochraně.

Stejně jako sám František, i ostatní lidé ve FIRESI do práce vkládají nepřenositelné hodnoty, dlouhé roky zkušeností a také osobní odpovědnost, kterou mají v povaze.

JAK VZNIKLO FIRESI

Firesi s.r.o. je společnost, která vznikla v roce 2009.

Jsme rodinná společnost poskytující požárně bezpečnostní řešení v každé fázi projektu. Vyvíjíme vlastní produkty, technologie a postupy v oblasti požární ochrany a snažíme se utíkat konkurenci a překonávat sami sebe.

Naše produkty jsou účinné, mají nízké provozní náklady a dlouhou životnost bez náročné údržby.

Od zákazníka neodejdeme, dokud nemáme jistotu, že jsme jeho majetek, práci a život kvalitně ochránili před požárem.

Naše zkušenosti oceňují i naši obchodní partneři zákazníci, a vyhledávají nás odběratelé z celé Evropy, i mimo ni.

A jak říká majitel firmy František Klika:

„Uhasíme všechno, ale co v nás nikdy neuhasne je chuť jít dál a hledat nová, účinnější a dostupnější řešení.“