FEUERTRUTZ EXPO 2023, Norimberk

Zůčastnili jsme se, společně s naším obchodním partnerem Fipron Global, FeuerTRUTZ veletrhu v Norimberku zaměřeného na protipožární ochranu. Představili jsme zde naše nové řešení pro protipožární ochranu a hašení datových center, bateriových úložišť, ale zejména jsme chtěli s potenciálními klienty sdílet naši novou strategii firmy zaměřenou na inovaci, flexibilitu, bohaté portfolio a komplexní řešení na míru. Zájem o nové inovativní řešení v této oblasti je velký a náš ředitel stejně tak jako náš celý tým věří, že i v požární ochraně je třeba se posunout dále a být schopen nabídnout zákazníkovi řešení, které je v souladu s potřebami zákazníka a jeho obchodními cíly.

MEMORANDUM O SPOLUPRÁCI mezi OaS UKRAJINA a FIRESI s.r.o.

Dne 28.3.2023 bylo mezi Veřejným sdružením "Ochrana a spolehlivost" na Ukrajině a firmou Firesi s.r.o. podepsáno Memorandum o spolupráci. Je nám ctí, že můžeme být součástí mírové spolupráce a budování nové Ukrajiny už od počátku.

Na Ukrajině bylo v roce 2022 založeno Veřejné sdružení "Ochrana a spolehlivost", které sdružuje více než 10 největších ukrajinských společností v oblasti výroby a dodávek požárně bezpečnostních systémů a zařízení, vědecká pracoviště, specializované laboratoře, certifikační orgány a státní instituce, které řeší problematiku požární ochrany na Ukrajině. Cílem tohoto sdružení je prohloubení spolupráce mezi Ukrajinou a zeměmi EU v oblasti legislativy, výroby a dodávek požárních systémů a zařízení.

Společnost Firesi s.r.o. byla požádána o spolupráci a dne 28.3.2023 bylo podepsáno Memorandum o spolupráci mezi VS OaS Ukrajina a Firesi. Za ukrajinskou stranu se setkání a podpisu zúčastnil předseda představenstva veřejného sdružení OaS Viktor Grekov, za naši firmu pak František Klika, jednatel společnosti.

Podpisem Memoranda se Firesi s.r.o. stává kontaktním a komunikačním místem mezi odbornými institucemi a specializovanými firmami v oboru požární ochrany na Ukrajině a v EU.

AMPER EXPO 2023, Brno

Na AMPER 2023 (29. mezinárodním veletrhu elektrotechniky, energetiky, automatizace, komunikace, osvětlení a zabezpečení) byly představeny naše dvě řešení požární ochrany. Společnost CONTEG zde předvedla náš hasící systém FRS-RACK3 jako součást svého řešení datového centra, zatímco společnost AERS pak představila hasící systém FIRESI EXTOR jako nedílnou součást svých kontejnerových bateriových úložišť.

SCHRACK SECONET KONFERENCE, Polsko

Společnost FIRESI představila svůj hasicí přístroj na Schrack Seconet konferenci v Polsku jako součást Data Centrového řešení firmy BKT Elektronik. Spolupráce s firmou BKT Elektronik nás velmi těší a náš technik měl i šanci předvést veřejnosti jak samotné hašení probíhá.

A jaká byla zpětná vazba od našeho klienta?

„Dobrý den Jane, mnohokrát děkujeme za Vaši pomoc při přípravě a péči o celý proces hašení. Vaše znalosti a úsilí přispěly ke společnému úspěchu naší prezentace na této obrovské konferenci. A jsem si jistý, že společná práce povede k oboustrannému úspěchu. Rádi Vás uvítáme a pozveme k účasti na budoucích akcích.“

CELOSLOVENSKÝ SEMINÁŘ PRO ODBORNÍKY V OBLASTI BOZP, Slovensko

Představily jsme náš FRS-RACK3 produkt na Celoslovenském aktualizačním semináři pro odborníky z oblasti bezpečnosti, ochrany zdraví při práci a ochrany před požáry. Tento seminář je každoročně organizovaný Institutem bezpečnosti práce a střetnou se tu bezpečnostní a požární technici z celého Slovenska, aby se dozvěděli nejnovější informace, trendy a vyměnili si zkušenosti z praxe. FIRESI mělo možnost se této akce zúčastnit a sdílet svoje zkušenosti, zejména v oblasti požární ochrany data centrových technologií.