Firma FIRESI s.r.o. od svého založení navrhla a implementovala mnoho požárních řešení do mnoha důležitých projektů. V posledních letech se však zejména zaměřujeme na vývoj a výrobu protipožárních zařízení pro ochranu bateriových úložišť, data center a motorového prostoru autobusů a nákladních vozidel. Podívejte se na záznam z některých našich implementací.

OCHRANA SERVERŮ A TECHNOLOGICKÝCH KABINETŮ

Požáry datových center mohou být vzácné, ale když už k nim dojde, následky jsou obvykle zničující, a to nejen pro samotné poskytovatele služeb datových center, ale také pro miliony uživatelů (včetně společností a malých podniků), kteří přijdou o svá obchodní data. Rychlá a účinná protipožární ochrana je tedy na místě.

OCHRANA AUTOBUSŮ A DOPRAVNÍ TECHNIKY

Instalace protipožárních systémů v autobusech je povinná pro bezpečnost cestujících i řidičů. Požár v motorovém prostoru autobusu může způsobit ničivé škody a ohrozit životy. To je důvod, proč jsou systémy FIRESI speciálně vybrány tak, aby vydržely drsné podmínky v motorovém prostoru vozidla. Díky své spolehlivé protipožární ochraně pomáhá FIRESI chránit životy cestujících před riziky způsobenými požárem vozidla.

Ochrana bateriových uložišť

Vzhledem k tomu, že obnovitelné zdroje energie pohánějí budoucnost, je potřeba spolehlivého a nákladově efektivního skladování energie zásadní. Zde je však také za potřebí spolehlivá protipožární prevence zahrnující detekci včasného varování v kombinaci s vhodnými a účinnými hasícími systémy.

TESTY HAŠENÍ

Všechny naše výrobky a nabízené technologie jsou řádně certifikované a testované. Podívejte se na naše videa s ukázkou procesu testování, kterým naše produkty procházejí, aby byla zajištěna nejvyšší úroveň kvality a výkonu. Ve FIRESI jsme odhodláni poskytovat našim zákazníkům ty nejlepší produkty na trhu, testování a certifikace jsou zásadním krokem k dosažení tohoto cíle