MODUL FIRE SUPPRESSION
MODUL FIRE SUPPRESSION
MODUL FIRE SUPPRESSION
MODUL FIRE SUPPRESSION
MODUL FIRE SUPPRESSION
MODUL FIRE SUPPRESSION
MODUL FIRE SUPPRESSION
MODUL FIRE SUPPRESSION

MODUL FIRE SUPPRESSION

Homologované plně automatické netlakové protipožární zařízení pro hašení motorového prostoru

Poptat více informací o produktu
 

FIRESI®MODUL Fire Suppression je netlakové protipožární zařízení. Je to homologované, plně automatické hasící zařízení pro ochranu motorového a převodového prostoru autobusů, kolových, kolejových a pásových vozidel.

V provozním stavu je celé zařízení zcela bez tlaku. Jako hasivo lze použít prášek ABC nebo BC, případně kapalný octan draselný (CH3CO2K)). Zařízení je homologováno dle EHK 107 (TÜV SÜD certification in 04/2019) a svým provedením odpovídá STANAG 4317 (vydání 2), ČOS 235002 (1 vydání, oprava 2).

Zařízení má jednoduchou konstrukci, snadnou obsluhu a nízké pořizovací a servisní náklady. Zařízení není tvořeno žádnými prvky podléhajícími periodickým tlakovým zkouškám.

Číslo schválení E8 107R – 0610813

Test hašení FIRESI®MODUL Fire Suppression DLE EHK 107

Proč zvolit právě FIRESI®MODUL FIRE SUPPRESSION

  • Životnost systému je 12 let a nevyžaduje údržbu či revize v intervalech kratších, než je nejkratší interval údržby vozidla.
  • Signalizace požáru je certifikována v souladu s platnou legislativou dle EHK10 a hasicí zařízení je certifikováno v souladu s platnou legislativou dle EHK 107
  • Použité hasivo je zdravotně nezávadné a dlouhodobě neagresivní vůči jakýmkoliv materiálům použitým v motorovém prostoru
  • Systém a jeho instalace umožňují realizaci pravidelné údržby a oprav agregátů umístěných v motorovém prostoru bez nutnosti jeho demontáže
  • Hasicí zařízení zabraňuje vědomé ruční aktivaci
  • Demontáž systému z motorového prostoru je umožněna bez nutnosti jeho aktivace a tak, aby nebyla narušena jeho funkcionalita po zpětné montáži do tohoto prostoru
  • Hasivo je snadno odstranitelné ze všech povrchů použitých v motorovém prostoru
  • V případě aktivace systému nebo jeho závady nebo deaktivace je tento stav signalizován opticky a zvukově na přístrojové desce řidiče a v motorovém prostoru
Určeno pro třídu požáru podle EN2
A, B, C
Hasivo
Prášek BC nebo ABC
Poznámka k hasivu
Netoxické bez vlivu na ozonovou vrstvu, bez regulace EU
Určeno pro hašení elektrického napětí
Do 1 000 Volt
Klimatické provedení
Od -50°C do +130°C
Objem korpusu
7,5 litru
Hmotnost hasícího prášku
7,0 kg
Celkové rozměry korpusu
Výška 366 mm, šířka 300 mm a hloubka 173 mm
Hasící schopnost pro třídu požáru B
6 m2 chráněné plochy, 12 m3 chráněného objemu
Hmotnost
12,4 kg
Životnost
20 let
Provozní tlak v době spuštění
15 barů
Poznámka ke korpusu
Nejedná se o tlakovou nádobu podléhající pravidelným revizím
MODULFIRE